O Projektu

V roce 2012 uvedla společnost FRMOL cyklus dokumentů Národní klenoty. Třináct dokumentárních filmů se zaměřilo na domácí památky, které se nacházejí na Seznamu světového dědictví UNESCO. Národní klenoty se setkaly s velkým a příznivým ohlasem nejen u diváků České televize, jež se na jejich vzniku podílela, ale i v zahraničí.

Epizody první řady můžete zhlédnout
zde.

Seznam světového dědictví UNESCO představuje celosvětový inventář unikátních kulturních a přírodních památek, jejichž význam přesahuje hranice národů a kultur. V současnosti se na seznamu světového dědictví nachází přes tisíc položek z více jako 160 států světa. Státy se zavazují k nadstandardní ochraně a péči o tyto památky.

Jejich seznam naleznete
zde.

Nejen vzhledem k mezinárodní prestiži a příznivému dopadu na turistický ruch se každý stát organizace UNESCO snaží rozšířit okruh svého „rodinného stříbra“. Kandidáti na zápis do vybraného klubu památek se nacházejí na takzvaném Indikativním (předběžném) seznamu. V současnosti Česká republika usiluje o zapsání dalších šestnácti památek. Právě těmto památkám se věnuje druhá řada Národních klenotů!

Indikativní seznam ČR naleznete
zde.

První klapka druhé série padla 18. února 2016 na Ještědu. Tvůrčí tým Národních klenotů klade důraz na nejlepší možnou kvalitu obrazu. Materiál se natáčí v nejvyšším možném rozlišení (4K) a štáb používá i velmi náročné technologické postupy – včetně několikaměsíčních časosběrů a leteckých záběrů. V podmínkách domácí televizní tvorby se jedná o nadstandardní nasazení technických prostředků.

Fotografie z obhlídek a natáčení naleznete
zde.

Natáčení předcházela náročná příprava. Každý ze scénářů prošel řadou zátěžových testů. Autoři kladli důraz na vysokou informační hodnotu komentáře, avšak nehodlali vyrábět encyklopedická hesla. Chtěli vyprávět napínavé příběhy. Chtěli ctít jedinečnost každé z památek a vzpomenout osobnosti, které se zasloužily o jejich existenci. Chtěli diváky zaujmout i pobavit.

Celkovou úroveň dokumentů umocňuje umění Miroslava Táborského, který nezaměnitelným způsobem doprovází diváky a dává jim nahlédnout krásu, bohatství a pohnutou historii Národních klenotů.

Přehled epizod druhé série naleznete
zde.
  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 4