Pořad Národní klenoty II divákům i tentokrát nabízí výjimečnou příležitost seznámení nejen s jedinečnými památkami, ale i historií jejich vzniku a přesahem do míst a krajů, kde se nacházejí. V Indikativním seznamu České republiky figurují a obsahovou stránku jednotlivých epizod tak naplňují následující kulturní památky a památkově chráněná území, které jsou výhledově plánovány pro navržení k zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO.